TROLLE LEGATETS BEVILLINGER I 2018
Til Arktisk Institut er bevillet 18.000 kr. til registrering og opdatering af Trolle Legatets eget arkiv

TROLLE LEGATETS BEVILLINGER I 2017
Til udstillingen om Danmark-Ekspeditionen på Rønnebæksholm 10.000 kr.

Til Malinnguq-Marcusse-Mølgaards kunstudstilling i Det Grønlandske Hus 10.000 kr.

TROLLE LEGATETS BEVILLINGER I 2016
Til udgivelse af bogen: Som kaptajnen så det. Kaptajn Alf Trolles dagbøger fra Danmark-Ekspeditionen 6.594 kr.

Til Iben Bjørnsson for deltagelse i konference i Greenwich med præsentation af Danmark-Ekspeditionen 4.450 kr.

TROLLE LEGATETS BEVILLINGER I 2015
Mylius-Erichsens MIndeekspedition. 10.000 kr.til publ. Ekspeditionsrapport 2015.

TROLLE LEGATETS BEVILLINGER I 2013
Mylius-Erichsens Mindeekspedition. 10.000 til publ. Ekspeditionsrapport 2014.

Elin Kromann kr. 5.000 til kunstfoto-projekt vedrørende fangstkulturens lokalisering i det østgrønlandske landskab.

Jakub Christensen M. kr. 5.000 til foredrag i Prag om Danmark-Ekspeditionen.

TROLLE LEGATETS BEVILLINGER I 2012
Arktisk Institut kr. 8.173 til udstillingen 'Den unge Knud' i Hundested.

Kira Moss kr. 10.000 vedrørende bogen om nordlysforskeren Julius Tromholt.

TROLLE LEGATETS BEVILLINGER I 2011
Ingen bevillinger

TROLLE LEGATETS BEVILLINGER I 2010
Arktisk Institut kr. 15.000. Bevillingen vedrører registrering af arkivsamlinger og indskrivning i databaser.

Knud Rasmussen Selskabet kr. 7.000. Udstillingsprojekt vedrørende 100-året for Knud Rasmussens etablering af en handelsstation i Kap York.

TROLLE LEGATETS BEVILLINGER I 2009
Jan Juel-Brockdorff kr. 5.000. Ekspeditionsprojekt vedrørende eftersøgning af Danmark-Ekspeditionens forsvundne medlemmer: Ludvig Mylius-Erichsen og Niels Peter Høgh Hagen

Jubilæumsudstilling for Alabama Ekspeditionen kr. 3.857


Kaptajn Alf Trolles Legat, c/o Arktisk Institut, Strandgade 102, 1401 Kbenhavn K, tlf. 32 31 50 50, info@trollelegatet.dk ____