DANMARK-EKSPEDITIONEN TIL NORDØSTGRØNLAND 1906-08

 

Trolle Legatet er den formelle ejer af Danmark-Ekspeditionens arkiv, der administreres af Arktisk Institut. Men det er ikke alt materialet, der befinder sig der. På denne side forsøger vi i første omgang at lokalisere ekspeditionsmedlemmernes dagbøger i de forskellige arkiver og er naturligvis taknemmelige, hvis andre ligger inde med supplerende oplysninger til listen.

Henvendelse kan ske til ja@arktisk.dk / liste over ekspeditionsmedlemmernes dagbøger forneden

Foto: Kaptajn Alf Trolle Legatet/Arktisk Instituts fotoarkiv.

Liste over dagbøger fra Danmark-Ekspeditionens medlemmer

Ludvig Mylius-Erichsen, Arktisk Institut A 300,
Aage Bertelsen, Arktisk Institut A 300
Henning Bistrup, Arktisk Institut A 300
Jørgen Brønlund, Det kgl. Bibliotek, kopi på Arktisk Institut af Chr. Rasmussens oversættelse
Knud Christiansen - ?
Peter Freuchen, Arktisk Institut A 300 og Det kgl. Bibliotek, Håndskriftsamlingen
Achton Friis, Arktisk Institut A 300
Tobias Gabrielsen - ?
Jens Gundahl Knudsen - ?
Harald H. Hagerup, Arktisk Institut A 300, kopi.
Peter Hansen - ?
Niels Peter Høeg-Hagen - ?
Hakon Jarner - ?
Hans Ludvig Jensen - ?
Frits Johansen, Det kgl. Bibliotek
Johan Peter Koch, Det Kgl. Geografiske Selskab, ligger på Nationalmuseet
Herman Koefoed, Ringkøbing Museum
Jens Peter Lindhard, Arktisk Institut A 300 og Det kgl. Bibliotek
Andreas Lundager, Arktisk Institut A 300
Arner W. Manniche, Arktisk Institut A 300
Hendrik Olsen - ?
Charles Poulsen, 4 dagbøger, arkivnr. 4002 Ringkøbing Museum
Carl Johan Ring - ?

Christian Bendix Thostrup, Arktisk Institut A 300
- (2007) Med 3. styrmand p Danmark-ekspeditionen (Det Grnlandske Selskabs skrifter, nr. 39).ISBN-13:9788787925402

Gustav Thostrup, Arktisk Institut A 300

Alf Trolle, Arktisk Institut A 300, kopi
- Som kaptajnen s det". (2016) Alf Trolles dagbger fra Danmark-Ekspeditionen 1906-1908. ISBN 978-87-989168-2-6.

Alfred Wegener - orginal i Deutsche Museum, München, Tyskland. Kopi i Alfred Wegener Institut, Bremerhaven, renskrevet af Else Wegener, arkivnr. NL 2M nr. 2
- Krause, R. (2016): Die Tagebcher Alfred Wegeners zur Danmark-Expedition 1906/08 , Berichte zur Polar- und Meeresforschung = Reports on polar and marine research, Bremerhaven, Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, 699 , 321 p.(Klik p teksten)

Ivar Weinschenk - ? 


Kaptajn Alf Trolles Legat, c/o Arktisk Institut, Strandgade 102, 1401 København K, tlf. 32 31 50 50, info@trollelegatet.dk ____