FORMÅL


Legatets formål er at støtte publikationer eller personer, der arbejder med Danmark-Ekspeditionen eller Østgrønland. Bestyrelsen kan efter skøn også støtte andre relevante formål.

Legatet bekoster vedligeholdelsen af mindevarden for Danmark-Ekspeditionens tre omkomne i Danmarkshavn. Legatet bekoster desuden andre foranstaltninger, der tjener til at bevare mindet om Danmark-Ekspeditionen, såsom opbevaringen af dennes arkiv.

Fundats for Kaptajn Alf Trolle og Hustru, Bergliot Trolle, født Holm’s Legat til minde om Danmark-Ekspeditionen 1906-1908


Kaptajn Alf Trolles Legat, c/o Arktisk Institut, Strandgade 102, 1401 Kbenhavn K, tlf. 32 31 50 50, info@trollelegatet.dk ____