HISTORIE


Legatet er stiftet af kaptajn Alf Trolle, der var ekspeditionens næstkommanderende og fører af ekspeditionsskibet Danmark fra 1906-1908.

Navnet er: Kaptajn Alf Trolle og Hustru, Bergliot Trolle, født Holm’s Legat til minde om Danmark-Ekspeditionen 1906-1908. Legatet er en selvejende institution med hjemsted i København. Legatets kapital anbringes efter justitsministeriets regler om anbringelse af midler, der er under offentlig bestyrelse eller tilsyn.


a) Foto: Kaptajn Alf Trolle Legatet/Arktisk Instituts fotoarkiv.


b) Illustration: Kochs kort over Danmarkshavn. Meddelelser om Grønland XLI, Nr.1, Planche III. Kaptajn Alf Trolle Legatet/Arktisk Instituts kortarkiv. Klik på kortet for at se detaljerne.

 


Kaptajn Alf Trolles Legat, c/o Arktisk Institut, Strandgade 102, 1401 København K, tlf. 32 31 50 50, info@trollelegatet.dk ____