AKTIVITETER


Legatet har udgivet 10 bind i serien Publikationer om Østgrønland. Legatet har aktivt medvirket til en række udstillinger med fokus på Arktis bl.a. Eigil Knuth på Munkeruphus i 2003, vandreudstillingen om Danmark-Ekspeditionen på Odder, Gilleleje, Ringkøbing Museum og på Den Nordatlantiske Brygge fra 2007-2011. Samt kunstudstillingen Nordlys i 2010 på Den Nordatlantiske Brygge. Legatet har ydet økonomisk støtte til flere bogprojekter og ekspeditioner til Nordøstgrønland.

Publikationer om Østgrønland findes bl.a. i Polarbiblioteket, Strandgade 102, 1401 København K.
Kunstudstillingen Nordlys behandles i Tidsskriftet Grønland nr.1/2010.
Tidsskriftet Grønland nr.6/2006 indeholder flere artikler, der belyser Danmark-Ekspeditionen på en række områder.


Foto: Trolles slædehold/Danmark-Ekspeditionen til Nordøstgrønland 1906-1908. Kaptajn Alf Trolle Legatet/Arktisk Instituts fotoarkiv.

Seneste publikationer    
  På togt med maleren (2022)
Aage Bertelsen (1873-1945) er den ene af de to malere, Mylius-Erichsen valgte
at tage med på Danmark-Ekspeditionen, så alle ved hjemkomsten to år
senere, kunne få et indtryk af det ukendte land. Bertelsen kom fra en malerfamilie på Næstved-egnen. Hans far, Rudolf Bertelsen, var en anerkendt maler og sønnen lærte i en ung alder at male af ham og vennerne Brendekilde og Ring, der kom i huset. Han kom tidligt ud af skolen. Det var ikke noget savn for en ordblind ung mand og lærte at male på Zahrtmanns Malerskole. Zahrtmann tog ham med på en Europa-rejse i 1897. Det førte til nye indtryk og et godt venskab mellem de to. Bertelsens deltagelse på Mylius-Erichsens ekspedition til Nordøstgrønland gjorde et dybt indtryk på maleren, der livet igennem satte stor pris på de oplevelser, naturen gav ham.
     
  Som Kaptajnen så det (2016)
Som sin far, rejste Alf Trolle (1879 - 1949) tidligt til søs. Straks han var færdig med skolepligten på Borgerdydskolen i 1893 mønstrede den kun 14-årige unge mand som lærling ombord på korvetten ”Diana” på dets togt til dansk Vestindien. Derefter fulgte den traditionelle søofficersuddannelse, med kadetskolen og udnævnelse til sekondløjtnant i 1899. I efteråret 1899 kom så livets næste store udenlandsoplevelse. Med prins Valdemar som chef deltog Alf på krydseren ”Valkyriens”s færd til Siam, Vietnam, Kina og Japan i det østlige Asien 1899-1900. Efteråret 1905 blev Alf udset til opgaven som skibsfører på Mylius-Erichsens kommende ekspedition til Nordøst-Grønland. Han var lige fyldt 26 år. Hans erfaring indtil da var søofficerens. Den nye udfordring var af en helt anden karakter. Her skulle han håndtere en meget blandet gruppe mennesker, søfolk og videnskabsmænd. De kom med vidt forskellige sprog, traditioner og ambitioner.
     
  Med 3. styrmand på Danmark-Ekspeditionen (2007)
Bendix Thostrup (1876-1945) er fra de gamle sejlskibes tid. Han fik sine styrmandspapirer i marinen i 1902 og opsøgte i efteråret 1905, som en af de første, Mylius- Erichsen, for at komme med på Danmark-Ekspeditionen. Bendix havde fået blod på tanden, da han som dreng havde hørt om den danske søofficer C. H. Ryders ekspedition med trækslæder til Scoresbysund. Nu var han opsat på at prøve et liv, der ikke lignede den flade dagligdag.
Bendix blev ansat som 3. styrmand og regnskabsfører på Danmark-Ekspeditionen til en hyre af 60 kr. om måneden. Han er 30 år og får overtalt sin yngre bror, skibsfører Gustav Thostrup til at tage med som 2. styrmand. Sammen kommer de to brødre til at spille en stor
rolle i den fysisk og psykisk krævende tilværelse i Nordøstgrønland. Efter hjemkomsten i 1908 tog Bendix Thostrup og skibschef Alf Trolle initiativet til indsamlingen af Danmark-Ekspeditionens store arkiv, der bygger på billeder, breve og dagbøger fra 28 mænds liv i Nordøstgrønland.
     
    "Med 3. styrmand på Danmark-Ekspeditionen (2007)", "Som Kaptajnen så det (2016)" og "På togt med maleren (2022)" kan købes ved henvendelse til Arktisk Institut - arktisk@arktisk.dk.


Kaptajn Alf Trolles Legat, c/o Arktisk Institut, Strandgade 102, 1401 Kbenhavn K, tlf. 32 31 50 50, info@trollelegatet.dk ____