ANSØGNING

Ansøgninger skal stiles til:
Kaptajn Alf Trolles Legat
c/o Arktisk Institut
Strandgade 102
1401, København K

Ansøgningen skal indeholde:
- Tydelig beskrivelse af projektet - herunder ansvarlig projektleder, tidsterminer mm.
- Detaljeret budget
- Oversigt over ansøgte fonde samt eventuelt allerede modtagne bevillinger

Alle indsendte ansøgninger behandles fortroligt og stilles udelukkende til rådighed for legatets bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer er forpligtede til at slette alle mails og tilhørende ansøgeroplysninger senest 5 måneder efter afsluttet behandling af ansøgningen. Efter endt behandling bliver ansøgninger arkiveret ved Arktisk lnstitut, som på alle områder følger Arkivloven og Persondataforordningen.


Kaptajn Alf Trolles Legat, c/o Arktisk Institut, Strandgade 102, 1401 Kbenhavn K, tlf. 32 31 50 50, info@trollelegatet.dk ____