DANMARK-EKSPEDITIONEN TIL NORDØSTGRØNLAND 1906-08

 

Trolle Legatet er den formelle ejer af Danmark-Ekspeditionens arkiv, der administreres af Arktisk Institut. Men det er ikke alt materialet, der befinder sig der. På denne side forsøger vi i første omgang at lokalisere ekspeditionsmedlemmernes dagbøger i de forskellige arkiver og er naturligvis taknemmelige, hvis andre ligger inde med supplerende oplysninger til listen.

Henvendelse kan ske til ja@arktisk.dk / liste over ekspeditionsmedlemmernes dagbøger forneden

Foto: Kaptajn Alf Trolle Legatet/Arktisk Instituts fotoarkiv.

Liste over dagbøger fra Danmark-Ekspeditionens medlemmer

Ludvig Mylius-Erichsen, Arktisk Institut A 300,
Aage Bertelsen, Arktisk Institut A 300
Henning Bistrup, Arktisk Institut A 300
Jørgen Brønlund, Det kgl. Bibliotek, kopi på Arktisk Institut af Chr. Rasmussens oversættelse
Knud Christiansen - ?
Peter Freuchen, Arktisk Institut A 300 og Det kgl. Bibliotek, Håndskriftsamlingen
Achton Friis, Arktisk Institut A 300
Tobias Gabrielsen - ?
Jens Gundahl Knudsen - ?
Harald H. Hagerup, Arktisk Institut A 300, kopi.
Peter Hansen - ?
Niels Peter Høeg-Hagen - ?
Hakon Jarner - ?
Hans Ludvig Jensen - ?
Frits Johansen, Det kgl. Bibliotek
Johan Peter Koch, Det Kgl. Geografiske Selskab, ligger på Nationalmuseet
Herman Koefoed, Ringkøbing Museum
Jens Peter Lindhard, Arktisk Institut A 300 og Det kgl. Bibliotek
Andreas Lundager, Arktisk Institut A 300
Arner W. Manniche, Arktisk Institut A 300
Hendrik Olsen - ?
Charles Poulsen, 4 dagbøger, arkivnr. 4002 Ringkøbing Museum
Carl Johan Ring - ?
Christian Bendix Thostrup, Arktisk Institut A 300
Gustav Thostrup, Arktisk Institut A 300
Alf Trolle, Arktisk Institut A 300, kopi
Alfred Wegener - orginal i Deutsche Museum, München, Tyskland. Kopi i Alfred Wegener Institut, Bremerhaven, renskrevet af Else Wegener, arkivnr. NL 2M nr. 2
Ivar Weinschenk - ?


OM DANMARK-EKSPEDITIONEN TIL NORDØSTGRØNLAND 1906-08

Danmark-Ekspeditionen 1906-08 til Nordøstgrønland var journalisten og forfatteren Ludvig Mylius-Erichsens idé. I 1906 var strækningen fra 77 grader nordlig bredde til knap 83 grader 30’ n.br. ukendt. Siden 1700-taller har Grønland været kortlagt stump for stump. Men de sidste seks en halv breddegrad kendte man ikke. Det var umuligt selv for datidens hårde hunde, hvalfangerne, at trænge ind til landet på grund af de vanskelige isforhold. Derfor var det Mylius-Erichsens plan at gå med skib ind til Nordøstgrønland, så nordligt som muligt og landsætte en ekspedition udrustet til to år. Kysten skulle kortlægges. Amerikaneren Peary’s påstand, at en kanal Peary- Kanalen delte det allernordligste Grønland i to fra øst til vest, skulle undersøges. Og så skulle landet beskrives videnskabeligt af et tværfagligt forskerteam. Fagområderne var arkæologi, botanik, etnografi, geologi, geodæsi, glaciologi, fysiologi, hydrologi, luftelektricitet, kartografi, meteorologi og palæontologi.

Det lykkes Mylius på godt ét år at få samlet 27 mand, der var villige til at påtage sig opgaven. Læs mere i jubilæumsskriftet ”Danmark-Ekspeditionen til Nordøstgrønland 1906-1908, i jubilæumsårene 2006-2008” af Janni Andreassen og Jakub Christensen M. (2005/2007).


Kaptajn Alf Trolles Legat, c/o Arktisk Institut, Strandgade 102, 1401 Kbenhavn K, tlf. 32 31 50 50, info@trollelegatet.dk ____